Gökçek ŞifaSize Telefonunuz Kadar YakınızÜcretsiz Google Play'de
İNDİRX

Çocuklarda böbrek reflüsüne dikkat!

Böbrek reflüsünün mesane içinde bulunan idrarın böbreklere doğru geri kaçması olduğunu belirten çocukluk çağında yineleyen idrar yolu enfeksiyonlarının en önemli nedenlerinden birinin bu hastalık olduğunu söyledi.

Böbreklerden mesaneye gelen idrar yolunun mesanenin içine kendi çapının 3-5 katı kadar uzunlukta bir tünel oluşturarak girdiğini ifade eden mesane dolduğunda ya da idrar yaparken oluşan kasılmanın bu tünelin kapanarak idrarın geri kaçmasını önlediğini anlattı.böbrek reflüsünün oluşumunun başlıca nedenlerinin mesane duvarındaki tünelin kısa olması, üreterin mesane içine açıldığı yerin anormal olması, mesane çıkışında oluşabilecek darlık ya da engeller ve nörojenik mesane durumları olduğuna vurgu yaptı. Böbrek reflüsünün hafiften ağıra kadar değişen derecelerde olabildiğinin altını çizen “Derecelendirme radyolojik inceleme ile yapılır. Birinci evrede sadece üreterin alt-orta kısmına doğru bir kaçak vardır. İkinci evrede bu kaçak tüm üreter boyuncadır, böbrek çıkımında bulunan ve idrarın oluştuktan sonra ilk toplandığı bölge olan pelvise dek uzanır. Evre 3’de kaçış böbreğe dek ulaşmıştır ve böbrek pelvisi iyice belirginleşmiştir. Dördüncü evrede ise geriye doğru kaçış artık iyice artmıştır, üreterler genişlemiştir ve artan basınç nedeniyle idrarın böbrekten çıktığı kaliks olarak adlandırılan alanlar gerilmiş ve düzleşmiştir. Evre 5 en ağır tiptir. Burada üreterler hem genişlemiş hem de kıvrılarak bağırsağa benzer bir görünüm almıştır” diye konuştu.

Böbrek reflüsünün en önemli bulgusunun idrar yolu enfeksiyonu olduğunu tedaviye karşın yineleyen idrar yolu enfeksiyonunda mutlaka böbrek reflüsünün olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirtti.

Böbrek reflüsü tanısı nasıl konuluyor?

“Bu hastalarda ilk yapılması gereken radyolojik inceleme ultrasonografidir. Ultrasonografide içi sıvı dolu genişlemiş yapılar görülebileceğinden sadece evre 4. ve 5. böbrek reflüsünde geniş üreterler saptanabilir. Ancak bu genişlemenin nedeninin reflü mü yoksa darlık mı olduğu ultrasonografi ile anlaşılamaz. Anne karnındayken yapılan ultrasonografide saptanan hidronefrozda başlıca iki nedenden biri böbrek reflüsü olduğundan, doğumdan sonra bu hastalar mutlaka araştırılmalıdır” dedi.

Böbrek reflüsü için en değerli tanı koydurucu yöntemin işeme sistoüretrografisi olduğuna işaret eden “Bu yöntemde mesaneye yerleştirilen bir sonda ile verilen radyolojik olarak böbreklere doğru kaçıp kaçmadığı gözlenir. Elde edilen görüntülere göre de eğer böbrek reflüsü varsa derecesi saptanır” şeklinde konuştu.

İleri evre böbrek reflüsünde böbrek yapısı ve işlevlerinin de etkilenmesi söz konusu olduğundan bunu göstermek için böbrek sintigrafisi yapılması gerektiğinin “Damar yolu ile verilen bir radyofarmasötik maddenin böbrekler tarafından tutulup idrarla atılması işleminin izlendiği bu inceleme, böbreğin başlıca üç işlevi olan kanlanma, konsantrasyon ve sekresyon hakkında bilgi verir” dedi.

Tedavinin reflünün derecesine, hastanın yaşına, radyolojik bulgulara, nedene ve klinik bulgulara göre farklılıklar gösterdiğini vurgulayan hastaların ya koruyucu altında bir süre izleneceğini

Günümüzde anne karnında yapılan ultrasonografi ile idrar yollarında olabilecek anormalliklerin daha bebek doğmadan tanımlanabildiğini, “Bu nedenle böbrek reflüsü tanısı bebek henüz yenidoğan dönemindeyken konabilmektedir. Uygulanacak tedavi yönteminin belirlenmesinde başlıca etmenler reflünün derecesi ve çocuğun yaşıdır. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, bebeklik döneminde saptanan reflülerinin büyük bir kısmı zaman içerisinde azalmakta ya da tümüyle kaybolabilmektedir. Yaklaşık olarak 3-5 yıl alan bu süre içerisinde olası idrar yolu enfeksiyonlarını önlemek için kullanılmalıdır. Erkek çocuklarda sünnet derisi bir enfeksiyon kaynağı olabileceğinden sünnet enfeksiyonun önlenmesi açısından yararlı olabilir. Eğer izlem sırasında enfeksiyon atakları olmamış ise bu izlem 5 yaşına dek sürdürülür. Bu yaştan sonra reflünün kaybolması olasılığı çok az olduğu açıklamasında bulundu.
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir